۲۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۹:۵۶ | نوشته ‌شده به دست امير روزي طلب | ( )نظرات (0)

شرايط دريافت كارت بازرگاني

الف)اشخاص حقيقي

-داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي
-داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت اعم از ملكي يا استيجاري
-داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان
-داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي
-نداشتن رابطه استخدامي با دستگاه ها و سازمان هاي دولتي
-نداشتن محكوميت موثر كيفري
-عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب

*اشخاص حقيقي غير ايراني

-داشتن كليه شرايط مقرر فوق الذكر به استثناي برگ پايان خدمت نظام وظيفه
-داشتن پروانه كار و اقامت معتبر
-عمل متقابل كشور متبوع آن ها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور

ب)اشخاص حقوقي

-مديران شركت هاي تعاوني و شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت نداشتن رابطه استخدامي با دستگاه ها و سازمان هاي دولتي نمي باشند.
-مديران عامل و رئيسان هيئت مديره شركت ها بايد داراي پروانه كار و اقامت معتبر بوده و سابقه ي محكوميت موثر كيفري نداشته باشد.
-مديران شركت هاي دولتي و شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت هاي قانون حفاظت صنايع كه حكم مديريت آنان توسط سازمان هاي دولتي صادر شده باشد از ارائه گواهي نداشتن محكوميت كيفري معافند.
شركت ها نيز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
عدم ورشكستگي به تقصير،داشتن محل كسب مناسب با رشته فعاليت(ملكي يا استيجاري)،داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي

مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي ( مدارك اخذ كارت بازرگاني )

-اصل مفاصاحساب مالياتي موضوع ۱۸۶ ماده قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.
-دو صفحه فرم كارت بازرگاني و عضويت چاپ شده(تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)

-سه قطعه عكس شش در چهار،جديد،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهي عدم سوء پيشينه كه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.
-يك برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد (با امضاي متقاضي كارت بازرگاني و اصل گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركت ها)
-اصل كارت ملي جهت برابر با اصل نمودن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن
-ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر(حداقل ديپلم)

تبصره

دارندگان پروانه ي بهره برداري صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه،از ارائه مدارك فوق معاف مي باشند.
-اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن
* متولدين سال هاي ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
* متولدين سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
* متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه ي كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
-اصل گواهي بانك مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانكي به نام متقاضي فقط روي فرم الف قابل قبول است(با مهر امضاي رئيس شعبه)ضمناَ حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتي كه روي فرم (الف) تاييد شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ي دسته چك حساب جاري مربوطه در زمان تشكيل پرونده جهت روئت الزامي مي باشد.

ارائه يكي از مدارك ذيل

الف-اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي ،به آدرس دفتر كار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي،براي محل كار و به آدرس دفتر كار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي،براي محل كار و به آدرس دفتر كار(آدرس اظهارنامه)با امضاي دوشاهد ذيل آن
-ارائه ي اصل وكپي مدرك توليدي معتبر از يكي از وازارتخانه هاي توليدي براي واحدهاي توليدي الزاميست.(صنوف توليدي داراي پروانه ي كسب مشمول اين بند نمي گردند.)
-ارائه كد اقتصادي جديد(اصل و كپي)و يا ارائه تاييديه ي پيش ثبت نام در سايت Tax.gov.ir و تعهد مبني بر ارائه كد اقتصادي جديد پس از صدور

مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي ( مدارك اخذ كارت بازرگاني )

-اصل و فتوكپي كارت ملي
-كپي و اصل اساسنامه شركت
-اصل مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده ي ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم؛ مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني
-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني و اصل گواهي پلمپ دفاتر از اداره ثبت شركت ها (با امضاي مدير عامل يا رئيس هيات مديره)
-ارائه كپي و اصل اظهارنامه ثبت شركت هاي سهامي خاص يا ثبت شركت هاي سهامي عام كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد. (شركت هاي سهامي عام و خاص)
-ارائه كپي و اصل تقاضانامه ثبت شركت هاي داخلي و شركت هاي رسمي كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد.( شركت هاي با مسئوليت محدود )
-كپي و اصل روزنامه ي رسمي در مورد تاسيس و كليه ي تغييرات شركت كه در موضوع شركت صادرات و واردات قيد شده باشد.
-اصل و فتوكپي كارت پايان خدمت
-اصل و فتوكپي مدرك تحصيلي
-اصل و فتوكپي سند مالكيت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ي كد دار مي بايست بنام شركت و در سربرگ شوراي اصناف و پرينت كد رهگيري و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستورالعمل صدور و تمديد كارت بازرگاني متناسب با رشته ي فعاليت و كسب و كار تجاري باشد)
-اصل گواهي عدم سوءپيشينه كه از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
-كد اقتصادي
-گواهي گمرك اعمال ماده ي ۷ عدم مبادرت به قاچاق
-خريد تمبر به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال بحساب دارائي واحد قبض كه فرم توسط اتاق ارائه مي شود.
-شناسه ملي شركت(شش قطعه عكس ۴ در ۶ و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه)
-تاييد فرم (الف )مربوط به حساب جاري متقاضي
-تاييد فرم (د) مربوط به تاييد امضاء متقاضي توسط  دفترخانه
-اصل وكالتنامه ي رسمي در صورت داشتن وكيل

رپرتاژ آگهي:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: اخبار,اخبار گيم,اخبار تكنولوژي,تازه هاي ديجيتال,گيم,تكنولوژي,تازه هاي تكنولوژي,بازي جديد,تكنولوژي جديد,بازي,بازي جديد,اخبار بازي,آموزش,آموزش سايت,آموزش طراحي سايت,آموزش طراحي,آموزش ساخت سايت,آموزش ديجيتال ماركتينگ,آموزش بازاريابي,آموزش بازاريابي آنلاين,ديجيتال ماركتينگ,آموزش سئو,آموزش سئو سايت,آموزش بهينه سازي,آموزش بهينه سازي وب سايت,آموزش بهينه سازي موتور هاي جستجو،
   
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]آخرین عناوین مطالب